Cherif font

This font was posted on 06 May 2015 and is called "Cherif" font. This font is in the regular style. You can find over 79318 other regular fonts on Fontsup. You can find more information about this below. If you have any cool fonts for us, log in and share them.
Cherif Font
Font family: Cherif Style: Regular Category: Operation system: Windows, Mac OS Filesize: 16.972KB Added: 2015-05-06 12:58:25 Views: 243 Downloads: 8 Today downloads: 3 Author: Atrax Version: Version 1.000;PS 001.000;hotconv 1.0.38
Company: atrax http://antraxja-fonts.iweb.pl cherif is a trademark of atrax. free non commercial use :: [L I C E N C J A] ::

:: autorem tego fonta jest ATRAX Rafa3 Brzezinski
font zawiera du?e i ma3e litery oraz niektóre znaki interpunkcyjne.

:: mo?esz :
--->tworzya dowoln1 ilo?a kopii fonta
--->instalowaa fonta na dowolnej liczbie komputerów
---> wykorzystywaa go na stronach www, w publikacjach papierowych i elektronicznych pod warunkiem, ?e nie maj1 one charakteru komercyjnego [tzn. przygotowujesz je na swój w3asny u?ytek a nie w celu zarobienia pieniedzy]
---> udostepniaa fonta na stronie www ale pod warunkiem, ?e zachowasz plik z czcionk1 bez zmian i w widocznym miejscu poinformujesz kto jest autorem fonta

:: bez zgody autora nie mo?esz modyfikowaa pliku z fontem, a szczególnie zmieniaa nazwy fonta, usuwaa informacji o autorze, usuwaa pliku z licencj1
u?ywaa fonta do jakichkolwiek dzia3an komercyjnych
sprzedawaa fonta albo udostepniaa go na p3atnych, lub cze?ciowo p3atnych stronach www

:: wszelkie uwagi prosze kierowaa na adres : [email protected]
Rafa3 Brzezinski

:: najnowsze wersje moich fontów znajdziesz zawsze na stronie : http://antraxja-fonts.iweb.pl

Je?li chesz u?ywaa tego fonta w celach komercyjnych prosze o kontakt.

ATRAX
Rafa3 Brzezinski
[email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
The font Cherif that was designed by me,
contains large & small letters, digits
and some punctuations.

It's freeware.
You can use it in your private projects,
if you want to put it to the commercial
projects please let me know.

font can be redistributed in condition
that it will be free of charge
and with this readme file attached.

Hope you like Cherif and it will be
useful in your work :)


ATRAX
Rafa3 Brzezinski
[email protected]
Update
Cherif Font

0 Comments :(

Please Login or Register to Leave a Comment